КОШТОРИС УКРАЇНИ НЕ ДЛЯ БІДНИХ

 Вдалося єдине – встановити з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання в розмірі десяти тисяч гривень. Причому така норма стосується не тільки пересічних пенсіонерів, а й народних депутатів України.
Отож на 2007 рік статтею 62 затверджено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:
– дітей віком до 6 років: з 1 січня – 434 грн. (з 1 жовтня 2006 року був 418 грн.)., з 1 квітня – 442, з  1 жовтня – 450 гривень;
– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 558 грн. (1 жовтня 2006 року був 536 грн.), з 1 квітня – 568, з 1 жовтня – 579 гривень;
– працездатних осіб: з 1 січня – 525 гривень (з 1 жовтня 2006 року був 505 гривень), з 1 квітня – 535, з 1 жовтня – 548 гривень;
– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 380 гривень (з 1 жовтня 2006 року був 366 гривень), з 1 квітня – 387, з 1 жовтня – 395 гривень.
Статтею 76 бюджетного закону мінімальна заробітна плата з 1 січня 2007 року залишається без змін (400 гривень), а зростати почне тільки з 1 липня – до 420, з 1 грудня – до 450 гривень.
Не зміниться й мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб». Жодним словом не згадуються в бюджеті діти війни, яким за Законом «Про соціальний захист дітей війни» (абзац 7 стаття 5) передбачається поетапне запровадження пільг та на 30 відсотків (від мінімальної) підвищення пенсії.
Починаючи з нинішнього року, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсії призначатимуться (перераховуватимуться) органами Пенсійного фонду України.
Виплата пенсій, в тому числі призначених до введення в дію цього закону, також здійснюватиметься органами Пенсійного фонду через установи ВАТ «Ощадний банк України» за місцем фактичного проживання пенсіонера або за його бажанням через установи банків, з якими фондом укладено відповідні договори.
Отож бюджет Пенсійного фонду отримає суттєве навантаження, яке навряд чи компенсують пенсійні внески осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу, які віднині підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Тому годі й сподіватися на істотне підвищення пенсій за віком в нинішньому році.
Щоправда, в прикінцевих положеннях Держбюджету-2007 Кабінету Міністрів доручено протягом першого кварталу нинішнього року провести моніторинг відповідності затвердженого цим законом розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і в разі необхідності винести на розгляд Верховної Ради пропозиції про внесення необхідних змін до головного фінансового документа країни. Крім того, уряд має у тримісячний термін проаналізувати стан грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та ухвалити рішення щодо застосування єдиних засад у формуванні оплати праці державних службовців та військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу для поетапної ліквідації можливих диспропорцій в розмірах грошового забезпечення та в разі необхідності подати Верховній Раді відповідні законодавчі пропозиції.
Надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 23 закону про бюджет, уряд повинен спрямувати на збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, затверджених цим законом.
Але все це на рівні побажань. Тож народу України знову залишається тільки сподіватися на покращання свого життя в невизначеному майбутньому, хоча пан прем’єр-міністр обіцяв зробити це вже сьогодні. Тим часом невпинно зростають тарифи на житло, комунальні послуги, телефонний зв’язок, проїзд у залізничному транспорті тощо.