КОНСУЛЬТАЦІЇ

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
Я закінчив інститут, збираюся влаштовуватися на роботу. А тому хочу дізнатися, чи втановлюватимуть для мене випробування під час прийому на роботу?
Іван ТИТАРЕНКО
          м. Цумань Волинської області
Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України, під час укладання трудового договору за згодою сторін може бути обумовлений випробувальний термін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. При цьому така умова повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Однак для молодих спеціалістів після закінчення вищого навчального закладу, тобто випускників, які закінчили повний курс навчання та захистили дипломний проект (роботу), склали державні іспити та направлені на роботу, випробувальний термін під час прийому на роботу не встановлюється. Також випробування не застосовується до осіб, які не досягли 18 років, молодих працівників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи; під час прийому на роботу в іншу місцевість і переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію та в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Олександр ІВАНОВ,
юрист
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ РОДИНАМ
Скажіть, будь ласка, на які виплати можуть розраховувати малозабезпечені родини і хто на це має право?
Ольга КАТЮХА
           м. Красилів Хмельницької області
Соціальний захист малозабезпечених родин здійснюється шляхом надання їм допомоги, згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», залежно від майнового стану та сукупного доходу сім’ї.
Розмір такої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для її сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який визначається за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
Статтею 61 Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення такої допомоги з 1 січня поточного року встановлено для працездатних осіб в сумі 110 гривень, непрацездатних осіб (діти, пенсінери) — 155 гривень, для інвалідів — 165 гривень.
Відповідно до пункту 6 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, до складу сім’ї, що звертається за призначенням допомоги, включаються чоловік, дружина, рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним, жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Підпунктом 5.3 пункту 5 вказаної Методики передбачено, що до сукупного доходу сімей (одержувачів) входить пенсія, допомога.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2006 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, одиноким інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду», може бути передбачена надбавка до державної соціальної допомоги на догляд за ними в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд одинокому інваліду з дитинства ІІ та ІІІ групи призначається на підставі його заяви (або законного представника) про призначення цієї надбавки до державної соціальної допомоги, де повідомляється про відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їхнього проживання), а також додатково подається довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем проживання.
Мінпраці України
ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ
Довідався з преси, що Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нацистських переслідувань». Ним передбачено вилучити із Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» категорії осіб, що належать до жертв нацистських переслідувань, в тому числі й інвалідів. Відповідно до ст.5 Закону України «Про жертви нацистського переслідування», цим особам мають видаватися відповідні посвідчення замість виданих раніше посвідчень ветеранів війни. Повідомте, будь ласка, куди маю звернутися для переоформлення пільг та отримання нового посвідчення?
Володимир ГРИНЧУК
            м. Дрогобич Львівської області
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нацистських переслідувань» набрав чинності 1 січня 2006 року. Цим законом внесено зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» та Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».
Відповідно до ст.5 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», жертвам нацистських переслідувань видаються відповідні посвідчення замість раніше виданого посвідчення ветерана війни.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 639, з 1 січня 2007 року вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів від 11.09.2000 року «Питання Українського національного фонду «Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті Міністрів України» та від 27.11.2000 року «Про затвердження порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань», згідно з яким, посвідчення видаються жертвам нацистських переслідувань за місцем їхнього проживання органами праці та соціального захисту населення.
До виготовлення посвідчень органам праці та соціального захисту населення доручено надавати особам, на яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (за їхнім зверненням), тимчасові довідки.
Мінпраці України