КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАКОН ПОРУШЕНО ЧАСТКОВО
За законом, випускник після закінчення вищого навчального закладу повинен пропрацювати в державних структурах не менше трьох років. Чи правильно це? А ще мене цікавить, чи правильно діє ВНЗ у такій ситуації: диплом видають випускникові лише за умови, що він пред’явить довідку з підприємства, якою гарантується його працевлаштування.
Станіслав КОРОВЧЕНКО
            м. Запоріжжя

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту коштом державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (згідно з пунктом 2 статті 52 Закону України «Про освіту»).
Вільні у виборі місця роботи ті випускники, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою. В такому разі вони працевлаштовуються на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником (стаття 56 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ, який набув чинності в березні 2002 року).
Відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 23.01.1996 р. № 77 «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», особи, які навчаються за рахунок державних коштів, укладають з адміністрацією вищого навчального закладу угоду, за якою вони зобов’язуються після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації працювати в державному секторі народного господарства не менше трьох років. У разі відмови працювати в державному секторі народного господарства випускники відшкодовують (в установленому порядку) до державного бюджету повну вартість навчання.
Пунктом 5 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затвердженого постановою Кабміну від 22 серпня 1996 р. №992, встановлено, що за рік до закінчення навчання державні замовники подають виконавцям державного замовлення перелік місць та умов працевлаштування випукників. Окрім цього, замовники несуть відповідальність за достовірність поданої інформації про потребу у фахівцях. Згідно з пунктом 19 зазначеного порядку, направлення на роботу, яке є підставою для укладання трудового договору між молодим фахівцем і замовником, оформляється замовником або вищим навчальним закладом (за домовленістю із замовником) за встановленою формою.
Щодо видачі диплома випукникові тільки після надання довідки від підприємства з гарантією працевлаштування, то це є порушенням законодавства.
Міністерство освіти України

ПОПЕРЕДЖУВАТИ — ОБОВ’ЯЗКОВО
Я півтора місяця перебував у відрядженні. Повернувся — телефон мовчить. В АТС мені сказали, що його відключено за несплату. Але ж я фізично не міг заплатити. Поясніть, будь ласка, невже можна ось так, без попередження, залишити людину без зв’язку?
Руслан ШАПРАН
            м. Харків

Скорочення або припинення на
дання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання та отримання цих послуг передбачено пунктом 8 статті 38 Закону України «Про телекомунікації», а також правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабміну України від 9.08.2005 р. № 720 (далі — Правила).
Відповідно до пунктів 108-110 та 112-114 Правил, абонентна плата за користування телефором, погодинна оплата місцевих розмов, плата за міжміські та міжнародні розмови, надіслані в кредит телеграми та за інші послуги, надані телефонною компанією, має вноситися абонентом у десятиденний термін після отримання рахунку. Але це слід зробити не пізніше 20 числа місяця, що настає після розрахункового періоду. Таким періодом, як правило, вважається календарний місяць, у межах якого надавалися послуги.
У разі неотримання рахунку до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або здійснення розрахунків без квитанцій (без надсилання рахунків), абонент повинен звернутися до служби розрахунків оператора для отримання інформації про належну до сплати суму.
У разі здійснення попередньої оплати абонент для отримання послуг щомісяця (до 20 числа) оплачує їхню вартість у розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді, з подальшим перерахунком суми (до 10 числа наступного місяця), виходячи з фактично наданих послуг.
У разі несплати за послуги в установлений термін абонентові надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого терміну оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні терміну не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право скоротити перелік (обмежити вихідні з’єднання чи користування міжміським та міжнародним зв’язком тощо) або припинити надання послуг місцевого та/або інших видів телекомунікаційних послуг, залежно від проведеної оплати.
Після погашення абонентом боргу оператор протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) після підтвердження оплати відновлює надання послуг.
Для прискорення включення телефона абонент може особисто повідомити службу розрахунків про оплату, вказавши її місце й дату, суму і номер розрахункового документа.
За час, протягом якого послуги місцевого телефонного зв’язку не надавалися з вини кориистувача абонентна плата справляється в повному розмірі.
Коли протягом місяця після зазначеного в попередженні терміну підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператор має право в односторонньому порядку припинити надання послуг, про що письмово повідомляє абонента. Несплата за отримані телекомунікаційні послуги може бути підставою для розірвання договору з абонентом в односторонньому порядку з ініціативи оператора, якщо це передбачено законодавством та умовами договору.
ВАТ «Укртелеком»

РОЗЛУЧЕННЯ ПІСЛЯ РОКУ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
Чи можу я подати заяву на розлучення, якщо нашому з чоловіком сину виповнилося п’ять місяців?
Ірина КУЗЬМЕНКО
             м. Радехів Львівської області

Згідно зі статтею 110 Сімейного кодексу України, зараз авторка листа не має права подати заяву на розлучення, бо її дитині не виповнився один рік. До досягнення дитиною одного року це можна зробити за таких умов:
— якщо її чоловік вчинив протиправну дію, яка має ознаки злочину щодо неї або сина;
— якщо батьківство дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини.
Отже, якщо вищенаведені випадки не стосуються авторки листа, то вона може розлучитися з чоловіком лише після того, як їхній дитині виповниться один рік.
Юлія СУЛТАНОВА,
юрист