Консультації

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА СПАДОК
Як мені оформити право успадкування приватизованої земельної ділянки? Мій покійний батько за життя не отримав державного акту на право власності на цю ділянку.
Іван ДІДЕНКО
          м. Житомир
Відповідно до роз’яснення Держкомзему України від 23.03.2004р №14-17-7/2474, успадкування земельної ділянки, власник якої не отримав державного акта, вирішується місцевими радами в такому порядку.
Спадкоємець на підставі свідоцтва про право на спадщину, яке оформлюється державною нотаріальною конторою через 6 місяців після смерті спадкодавця, звертається до відповідної ради із заявою про надання дозволу на виготовлення на його ім’я державного акта на право власності на земельну ділянку. До заяви додається копія свідоцтва про право на спадщину на майно та виписка з рішення ради про надання в приватну власність спадкодавцю земельної ділянки.
За відсутності заперечень рада своїм рішенням надає спадкоємцю дозвіл на розробку необхідної технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку. На підставі цього рішення спадкоємець звертається до землевпорядної організації, яка має дозвіл на проведення землевпорядних робіт, та укладає з нею договір на розробку документації зі складання державного акта на право власності  на земельну ділянку. Зазначена документація підлягає затвердженню відповідною радою і є підставою для видачі державного акта на ім’я спадкоємця.
Держкомзем України
ВІДСТРОЧКА ВІД ПРИЗОВУ
Моєму синові 19 років, він навчається у професійно-технічному училищі. Чи має він право на відстрочку від військової служби?
Ніна ХОМЕНКО
           м.Остер Чернігівська область
Згідно з частиною 4 статті 17 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», відстрочення від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. Але в разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочення втрачає силу.
Студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно від форм власності, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочення від призову на строкову військову службу надається один раз на період навчання. Особи, відраховані за неуспішність і недисциплінованість, втрачають право на відстрочення від призову.
Міністерство юстиції
ТВОРЧА ВІДПУСТКА АСПІРАНТУ
Моя дочка навчається в аспірантурі та працює в комерційній структурі. Вона пише дисертацію, тема якої пов’язана з її трудовою діяльністю. Однак керівництво компанії не хоче надати їй відпустку для завершення роботи. Чи правомірні дії адміністрації компанії?
Наталія АНТОНЕНКО
           м. Харків
Відпустка, про яку йде мова, називається творчою. Процедура її надання регулюється Кодексом законів про працю України від 10.12. 1971 року, Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 року та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання і оплати творчих відпусток» № 45 від 19.01.1998 року.
Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем роботи для закінчення дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата чи доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо.
Творча відпустка для завершення дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата наук (тривалістю до трьох місяців) надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність з науковою роботою. Відпустка надається на підставі заяви працівника і рекомендації ученої (науково-технічної) ради центральному органу виконавчої влади або ученої ради вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, або науково-дослідного Інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.
Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки претендент повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу чи лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають ученій раді вмотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки.
Творча відпустка не надається для завершення дисертацій на здобуття ученого ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідну аспірантуру чи докторантуру, а також претенденту на одну й ту ж саму учену ступінь повторно.
На час творчої відпустки за працівни
ком зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.
Олександр ІВАНОВ,
юрист

ПОХОРОН ІНВАЛІДА ВІЙНИ
Поясніть, будь ласка, за які кошти здійснюється поховання інвалідів війни?
Валентина ЛУБКІВ
            м. Зб
араж Тернопільська область
Згідно із Законом України від 08.02.2006 року №2410-ІV, поховання інвалідів війни здійснюється державою безплатно, а також з військовими почестями здійснюється поховання Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу», Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Окрім того, безплатно здійснюється поховання учасників бойових дій, відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави, згідно із Законом «Про поховання і похоронну справу».
Міністерство юстиції