НАСТУП НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Оприлюднений нещодавно проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», на жаль, не виправдав сподівань органів місцевого самоврядування на довгоочікувану самостійність.

 Під загрозу ставиться здатність територіальних громад вирішувати соціально-економічні питання, забезпечувати динамічний розвиток міст, сіл і селищ, надавати людям якісні комунальні й побутові послуги. Правові норми та показники проекту явно порушують бюджетні права місцевого самоврядування. А це означає, що відбувається повернення до централізованого управління бюджетними ресурсами, «ручного» вирішення фінансових проблем регіонів і територіальних громад.
Скажімо, проектом зазначеного закону призупиняються норми законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стосовно встановлення чисельності та штатів апарату і виконавчих органів рад), «Про службу в органах місцевого самоврядування» (щодо виплати посадовим особам органів міцевого самоврядування допомоги на оздоровлення), «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» (в частині здійснення відповідних виплат окремими цільовими субвенціями з дербюджету місцевим бюджетам), «Про державну службу» (щодо умов оплати праці державних службовців органів місцевого самоврядування).
Внаслідок завищення прогнозованого обсягу надходжень до місцевих бюджетів закріплених доходів, у першу чергу податків з доходів фізичних осіб (у порівнянні з поточним роком збільшується на 33 відсотки), та зниження розрахункового обсягу видаткової частини місцевих бюджетів загальний обсяг трансферів вирівнювання з держбюджету місцевим бюджетам зменшується на 0,8 мільярда гривень (на 2006 рік виділено 15,6 мільярда гривень, на 2007-й — 14,8 мільярда). Майже втричі, у порівнянні з минулим роком, збільшується вилучення коштів з місцевих бюджетів до держбюджету (з 1,4 мільярда гривень до 4,1 мільярда).
Такими діями уряд ігнорує вимоги постанови Верховної Ради від 27.07.2006 р. №42-У «Про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік» щодо запровадження ефективної системи стимулювання органів місцевого самоврядування до нарощення доходів, закріплених за місцевими бюджетами. Як і в попередні роки, ресурсний тягар міжбюджетного регулювання пропонується покласти на бюджети міст у значно більших розмірах.
Також у порушення названої постанови щодо фінансування місцевих бюджетних програм, виходячи із законодавчо визначених соціальних стандартів та діючих нормативів, обсяг видатків місцевих бюджетів з фінансування делегованих місцевому самоврядуванню повноважень (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, спорт, органи управління) на 2007 рік розрахований в сумі 47,2 мільярда гривень. А за умови підвищення в наступному році розміру мінімальної заробітної плати та підвищення цін на енергоносії для виконання делегованих повноважень необхідно 56,3 мільярда або на 9,1 мільярда гривень більше. Крім того, до місцевих бюджетів приписані також кошти держбюджету у вигляді субвенцій. Їхній обсяг збільшується з 10,9 мільярда гривень на 2006 рік до 17 мільярдів — на 2007-й, і цим пояснюється збільшення частки загального фонду місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України (43,4 відсотка). Тобто в 2007 році ситуація з фінансовим забезпеченням місцевого самоврядування може бути набагато складнішою, ніж у нинішньому.
Ясна річ, Асоціація міст України та громад не може погодитися із, по суті, згортанням адміністративно-територіальної реформи, позбавленням значних прав органів місцевого самоврядування і тому підготувала та запропонувала уряду внести до проекту закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» низку змін, уточнень і доповнень. Зокрема, здійснювати розрахунки загального обсягу міжбюджетних трансферів вирівнювання, виходячи з вимог Конституції України та чинного законодавства щодо ресурсного забезпечення делегованих місцевому самоврядуванню повноважень у повному обсязі, а саме збільшити на 9,1 мільярда гривень. При цьому частка заробітної плати у видатках місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку трансферів, не повинна перевищувати 50 відсотків. А також слід збільшити обсяг коштів на стимулювання нарощення дохідної бази місцевих бюджетів (коефіцієнт вирівнювання) і довести обсяг коштів, що передаються з місцевих бюджетів у держбюджет, до рівня нинішнього року — 1,4 мільярда гривень, а не 4,1 мільярда.
Пропонується вилучити статтю 57 стосовно врахування в місцевих бюджетах у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електро- і теплоенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, оскільки видатки на це не враховані в повному обсязі при визначенні міжбюджетних трансферів вирівнювання.
Крім того, слід вилучити пункти 30, 38, 44 та 57 статті 76 проекту щодо призупинення окремих статей законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу». Слід також вилучити з проекту бюджетного закону статтю 139 щодо фінансування місцевої міліції. Оскільки ще не вирішено на законодавчому рівні питання управління органами місцевої міліції та забезпечення фінансовими ресурсами в обсязі, передбаченому нормативними документами. Необхідно залишити фінансування органів місцевої міліції за рахунок коштів держбюджету.
Асоціацією пропонується передбачити субвенцію на погашення середньострокових позичок, наданих у 2005-2006 роках місцевим бюджетам. Фінансування видатків за статтею 57 Закону України «Про освіту» здійснювати також у вигляді субвенцій з держбюджету. При цьому треба забезпечити надання субвенцій окремо до обласних, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.
Асоціація міст наполягає відмінити ухвалені на державному рівні рішення про надання пільг на плату за землю, або забезпечити їхню компенсацію в повному обсязі з держбюджету відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України. Доцільно також збільшити обсяг субвенцій місцевим бюджетам на компенсацію витрат за пільговий проїзд у міському громадському транспорті (і в межах області) окремих категорій громадян та з інших видів соціального захисту.
Величезних втрат (до 5 мільярдів гривень) могли б зазнати органи місцевого самоврядування, якби Верховна Рада не скасувала мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті в побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту.
Якщо уряд проігнорує позицію Асоціації міст України та громад, бюджетні ресурси регіонів значно зменшаться, а загальнодержавна програма розвитку малих міст залишиться тільки на папері.