НОВИЙ ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ АВТОМОБІЛЯМИ

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006р. №999 затверджено удосконалений механізм розподілу, обліку та видачі спецавтотранспорту інвалідам. Черги на отримання автомобілів (згідно з новим Порядком) буде впорядковано на основі медико-соціальної експертизи та зменшено.

Під час формування черг заплановано ліквідувати розподіл інвалідів на окремі категорії в залежності від причинного зв’язку інвалідності із захворюванням.
Черговість на отримання автомобілів встановлюється на основі дати висновку медико-соціальної експертизи про встановлення інваліду показань для забезпечення його автомобілем. Відтак, облік інвалідів буде вестися в розділі категорій за окремою нумерацією:
— інваліди з правом першочергового забезпечення;
—з правом на позачергове забезпечення;
— з правом на забезпечення автомобілем в порядку загальної черги.
Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться окремо. Автомобілі виділятимуться інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах з оплатою 30 чи 7 відсотків вартості. Їх закуповуватимуть коштом державного бюджету та розподілятимуть регіональні органи праці та соціального захисту.
Новацією стане придбання автомобілів для інвалідів унаслідок трудового каліцтва чи профзахворювання безпосередньо Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Цю ініціативу громадських організацій шахтарів-інвалідів, яка, на їхнє переконання, сприятиме посиленню відповідальності Фонду соціального страхування перед інвалідами, підтримано урядом.
Незалежно від медичних показань право на забезпечення автомобілями мають інваліди І та ІІ групи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, зокрема у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
Виділення державою автомобілів для інвалідів стане значно прозорішим. Списки інвалідів, які мають право на першочергове забезпечення автомобілями, а також перших 10 відсотків загальної кількості інвалідів з тих, що перебувають на обліку для забезпечення автомобілем позачергово та в порядку загальної черговості, будуть вирішуватися в приміщеннях головних управлінь соціального захисту.
Такі списки щороку (не пізніше п’ятого лютого) надсилаються також районним управлінням соціального захисту для їхнього оприлюднення. У 2005 році інваліди отримали 3419 автомобілів вітчизняного виробництва. У Держбюджеті-2006 на цю мету передбачено 84,8 мільйона гривень.