КОНСУЛЬТАЦІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕ СКАСОВАНО

Чи поширюється ст.30 п.7 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на тих депутатів, які вже притягнуті до кримінальної відповідальності до прийняття змін про їхню недоторканність, і справа перебуває в провадженні суду?

Михайло КАЛИТА
м. Калинівка Вінницької області
Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Як випливає з правової позиції Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), дія нормативно-правового акту поширюється тільки на ті відносини, які виникли після набуття ним чинності. Це є однією з найважливіших гарантій правової стабільності, впевненості суб’єктів права в тому, що їхнє правове становище не погіршиться з ухваленням нового закону чи іншого нормативного акта, а також необхідною умовою довіри до держави і права.
Таким чином, дія нормативно-правового акта починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності. Тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.
Воднораз зазначена стаття містить виняток із загального правила, вказуючи на можливість зворотної дії законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Зворотна дія в часі закону чи іншого нормативно-правового акта полягає в тому, що його юридична обов’язковість поширюється на факти, які виникли до набрання ним чинності, причому саме з моменту їх виникнення. Тобто щодо юридичної відповідальності застосовується новий закон чи інший нормативно-правовий акт, що ним пом’якшується або скасовується відповідальність особи за вчинок правопорушення під час дії нормативно-правового акта, яким визначалося поняття правопорушення і відповідальності за нього.
Оскільки Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» не пом’якшує і не скасовує відповідальності депутатів місцевих рад, він не має зворотної дії в часі. А 4 квітня 2006 року Верховна Рада новим законом скасувала ці зміни, тобто недоторканність депутатів місцевих рад.
Міністерство юстиції України


ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦІВ

Скажіть, будь ласка, чи повинен я платити за обов’язкове проходження медичного огляду в зв’язку зі своєю професією?
Іван ГРАБАР
м. Острог Рівненської області

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. № 559 «Про затвердження переліку, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» визначено перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам та порядок їх проведення.
Відповідно до цього порядку, проводяться обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди (далі обов’язкові медичні огляди) працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видаються особисті медичні книжки. Обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємства, установи, організації або фізичної особи — суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).
Згідно з п.11, для проведення обов’язкового періодичного медичного огляду роботодавець складає за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до закладу або установи охорони здоров’я, де проводитиметься цей огляд. У разі проведення попереднього (до прийняття на роботу) обов’язкового медичного огляду роботодавець направляє закладу чи установі охорони здоров’я відповідний лист.
Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність. Відповідно до п.3 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, терміни проведення встановлюються МОЗ.
МОЗ України

САМОДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРЯ

Моя дружина немісцева й обслуговується в поліклініці за місцем мого проживання. Дільничний лікар запропонував дружині внести 300 гривень у фонд розвитку лікувального закладу. Чи правомірні його дії?
Петро ДЖМІЛЬ
м. Харків

Згідно з Конституцією України (стаття 49), ця вимога лікаря є протиправною і незаконною. Адже Конституція та Закон України «Про охорону здоров’я» гарантують безплатну медичну допомогу. Кабміном України було чітко визначено перелік безплатних послуг: швидка та невідкладна допомога, амбулаторно-поліклінічна допомога (тобто обслуговування в поліклініках), стаціонарна допомога (лікування гострих захворювань у лікарнях), невідкладна стоматологічна допомога тощо. Дії лікаря треба оскаржувати, бо він не має права вимагати гроші з пацієнта під будь-яким приводом. Необхідно написати заяву у двох примірниках на ім’я головного лікаря. На бездіяльність головного лікаря слід скаржитися в районне управління охорони здоров’я.
Ольга РЕЗНИК, юрист