ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІРИ НАДБАВОК І ДОПЛАТ ДО ПЕНСІЙ

З 1 січня нинішнього року набули чинності зміни до законів, якими передбачено розширення переліку пільгових категорій пенсіонерів, збільшення розміру надбавок і доплат до пенсій за донорство, за особливі заслуги, багатодітним матерям, інвалідам війни тощо.

Відтепер (з внесенням змін до закону «Про донорство крові та її компонентів (№2177-ІV від 16.11.2004 р.) почесним донорам України виплата надбавки до пенсії здійснюватиметься в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. А саме: з 1 січня -- 45, 30, з 1 квітня -- 46, 50, з 1 жовтня -- 47, 20 гривні.

Розширено й перелік категорій осіб, яким передбачено встановлення пенсії за особливі заслуги. Так, після змін до ст. І Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (№ 2417- ІV від 03.02.2005 р.) ці пенсії призначатимуть нагородженим Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

Крім того, статтею 106 Закону «Про державний бюджет України на 2006 рік» установлено, що в нинішньому році пенсія за особливі заслуги відповідно до п.2 ст.1 Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» призначається: ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій проти імперіалістичної Японії в 1938, 1939 і 1945 роках (у тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю Ушакова, партизанам ВВВ, нагородженим медаллю «За відвагу», незалежно від часу нагородження.

У цьому році працюючі пенсіонери, яким передбачено виплату пенсії за особливі заслуги, отримуватимуть її незалежно від доходу за місцем роботи. Це право вони набули після внесення змін до Закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (№2381- ІV від 20.01.2005 р.). Багатодітним матерям, які виховали дітей до шестирічного віку (раніше було до 8 років), також передбачено встановлення пенсії за особливі заслуги, а ще дострокове призначення пенсії за віком. Це визначено Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів» (№2658- ІV від 16.02.2005 р.).

Право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах отримали ті, хто проходив строкову військову службу. Віднині до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зараховується час проходження строкової військової служби (Закон № 2636- ІV від 02.06.2005 р.). Таке право набуває особа, якщо вона:
а) на момент призову на строкову військову службу навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ);
б) працювала за професією або обіймала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону «Про пенсійне забезпечення» або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При цьому встановлено, що час навчання в ПТНЗ і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

З нинішнього року здійснюватиметься й поетапне підвищення пенсій ветеранам війни, що передбачено змінами до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (№2939- ІV від 05.10. 2005 р.). Їхні розміри встановлюватимуться, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у відсотках.

У 2006 році розміри надбавок до пенсій встановлено такі: інвалідам війни І групи -- 50, другої -- 40, третьої -- 30 відсотків; учасникам бойових дій та членам сімей загиблих -- 25 відсотків, а дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інвалідами загального захворювання, які не одружилися вдруге, -- 10 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЙ ОБМЕЖЕНО

Відповідно до ст. 107 Закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік», розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначеної у 2006 році відповідно до Митного кодексу України, законів України: «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, а саме: з 1 січня -- 4200, з 1 квітня -- 4308 гривень, з 1 жовтня -- 4392 гривні.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

РОЗМІР ПЕНСІЇ ІНВАЛІДА
Який мінімальний розмір пенсії інваліда І групи загального захворювання?
Яків ІЩЕНКО
м. Новосілки
Волинської області


Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсії з інвалідності залежить від розміру пенсії за віком. Так, відповідно до ст. 33 цього закону, пенсія по інвалідності інваліду І групи встановлюється в розмірі 100 відсотків пенсії за віком.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (із змінами) та деяких інших законодавчих актів України, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу в чоловіків -- 25, а у жінок -- 20 років встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеному законом. На 2006 рік розмір прожиткового мінімуму для зазначених осіб, а відповідно і мінімальний розмір пенсії за віком, становить 350 гривень (з подальшим підвищенням протягом року).
За кожний рік стажу понад 25 років у чоловіків та 20 років у жінок зазначений розмір збільшується на один відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, тобто виходячи зі страхового стажу і заробітної плати конкретної особи, але не більше ніж на один відсоток від нинішніх 350 гривень мінімальної пенсії.
Пенсійний фонд України


ТРУДОВИЙ СТАЖ ЗА ДОГЛЯД ДИТИНИ
Отримувала допомогу по догляду за дитиною до трьох років. По закінченні виплат мені видали відповідну довідку, а запис у трудовій книжці не зробили. Хто повинен робити такий запис і чи зараховується до трудового стажу цей період моєї праці?
Наталія МАЛИНКО
м. Суми
 
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку -- на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цього закону.
Згідно зі статтею ІІ Закону, особи, які отримують державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Страхові внески за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нараховуються та сплачуються відповідно до Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1092).
Страхові внески нараховуються на суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нараховані за базовий звітний період.
Обчислення і сплата страхових внесків проводиться страхувальниками, платниками страхових внесків до солідарної системи, визначеними пунктом 2 статті 14 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та фізичними особами -- суб’єктами підприємницької діяльності (включаючи юридичних та фізичних суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), -- за осіб, що отримують допомогу по догляду за дитиною, працюючи на умовах трудового договору чи у фізичних осіб -- суб’єктів підприємницької діяльності.
Обчислення страхових внесків провадиться на підставі бухгалтерського та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.
Відомості про зазначених осіб подаються до територіального органу Пенсійного фонду України роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу.
Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сплата страхових внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, здійснюється з 1 січня 2005 року. Незважаючи на те, що за вказану категорію осіб страхові внески не сплачувалися в 2004 році, цей період зараховується до трудового стажу під час призначення пенсії.
Мінпраці України

АЛІМЕНТИ ЗА БАТЬКІВ
Чи можна отримати державну допомогу на дітей, якщо їхні батьки ухиляються від сплати аліментів, проживають невідомо де або не мають можливості утримувати своїх дітей?
Раїса ТЯГАЙЛО
м. Хмельницький

Верховною Радою України ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям» від 08.09.2005 р. № 2853-ІV. На виконання доручення Кабінету Міністрів від 04.10.2005 р. № 9674/І/І-05 Міністерство праці та соціальної політики розробило порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги на дітей у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме або вони ухиляються від сплати аліментів чи не мають можливості утримувати дитину.
Одночасно повідомляємо, що соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі з дітьми, забезпечується шляхом надання їм допомоги, згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», залежно від майнового стану та сукупного доходу сім’ї.
Розмір такої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який визначається за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги. До стабілізації економічного становища в Україні цей розмір визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який затверджується одночасно з ухваленням закону про державний бюджет України на відповідний рік.
Мінпраці України


ТАЛОН ПРОПАДАЄ
Мені 85 років, я інвалід ІІ групи, ветеран ВВВ. Хочу отримати роз’яснення про пільги. Справа в тому, що мені дають талон на вугілля, яке я не отримую, тобто талон пропадає. Вугілля коштує 377 гривень. То чи не можна мені отримати замість вугілля грошову компенсацію?
Алла ТАТАРСЬКА
м. Красилів
Хмельницької області
 

Законом України «Про Державний бюджет України» на 2006 рік (ст.63) встановлено, зокрема, що за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам ветеранам війни надаються пільги на придбання палива, виходячи з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство.
Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги на придбання твердого палива готівкою, якщо ухвалено відповідне розпорядження. Якщо таке розпорядження не ухвалено, то видаються лише талони.
Мінпраці України