КОНСУЛЬТАЦІЇ

БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД В ЕЛЕКТРИЧЦІ
Я пенсіонер МВС. Чи є в мене право на безкоштовний проїзд в електричці?
Олег ТКАЧУК
            м. Малин Житомирської області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року № 354 та від 16.08.1994 року № 555, право на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та на приміських маршрутах мають пенсіонери за віком, які отримують пенсії по лінії органів Пенсійного фонду (чоловіки 60-річного, жінки – 55-річного віку) та інваліди незалежно від виду пенсії. На пенсіонерів МВС, які отримують пенсії за вислугу років, чинність вказаних постанов не поширюється.
З числа пенсіонерів МВС право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України мають інваліди, ветерани праці та ветерани військової служби й ветерани органів внутрішніх справ.
Департамент фінансових ресурсів
та економіки МВС України

НАУКОВИМ ПРАЦІВНИКАМ
Скажіть, будь ласка, чи є зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення наукових працівників?
Віра ЯМПІЛЬ
            м. Запоріжжя

З 01.01.2007 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 22.09.2006 р. №190), яким передбачено, що пенсії науковим працівникам призначаються в розмірі 80 відсотків від суми заробітної плати наукового працівника, яка визначається відповідно до статті 23 цього закону та частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та на яку, відповідно до законодавства, нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою статті 40, пенсія збільшується на один відсоток зарплати, але не може складати більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.
Для обчислення пенсії враховується зарплатня наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період наукового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
За вибором особи, яка звертається по пенсію, з періоду, за який вираховується заробітна плата для обчислення пенсії, вилучається період до 60 календарних місяців роботи поспіль за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків наукового стажу.
Пенсійний фонд України

ЯК ДОМОВЛЯЛИСЯ
Чи можу розірвати укладений на 10 років договір оренди земельного паю, якщо орендар виконує умови договору, але при цьому не вкладає коштів у розвиток села?
Сергій  БОГУН
           Дніпропетровська область

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, якщо умовами договору оренди передбачена можливість припинення договору на вимогу однієї зі сторін, автор листа має право вимагати розірвання договору оренди земельного паю до закінчення строку його дії. Також він має право розірвати договір оренди, якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців поспіль. Крім того, автор листа має право вимагати розірвання договору оренди в разі, якщо орендар користується земельним паєм усупереч умовам договору або цільовому призначенню орендованого майна, якщо він своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження об’єкта оренди. А також якщо орендар без дозволу орендодавця передав земельний пай в користування іншій особі. Якщо орендар відмовляється розірвати договір із зазначених підстав, то спір вирішується в судовому порядку. Автор листа також має право звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди в разі істотного порушення орендарем умов договору. При цьому законодавство не встановлює можливості розірвання договору оренди земельного паю в разі, якщо орендар не здійснює відрахувань на потреби села. Але, якщо договором передбачено такий обов’язок орендаря, власник земельного паю має право звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди.
Олександр ІВАНОВ,
юрист

ПОТРІБНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
Поясніть, будь ласка, чи маю право як вдова учасника бойових дій на отримання доплати до пенсії з 1 липня 2006 року?
Віра ПОТАПОВА
           м. Борзна Чернігівської області

Відповідно до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», до членів сімей померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті військовослужбовців, належать, зокрема, дружини померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
Відповідно до п.7 Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №302 від 12.05.1994 року, «Посвідчення члена сім’ї загиблого» видається пенсіонерам, які отримують пенсії в органах Пенсійного фонду, органами праці та соціального захисту, іншим пенсіонерам – органами, в яких вони перебувають на обліку для призначення пенсії або щомісячного грошового утримання. У разі якщо чоловік авторки листа за життя був визнаний інвалідом (незалежно від причини інвалідності), їй слід звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання для отримання відповідного посвідчення.
Пенсійний фонд України