МАНДРИ ШЛЯХОМ ПРАБАТЬКІВ

Знайомство з книжками «Таємниця стародавньої України» та «Мимо острова Буяна» Павла Гарачука дали змогу мені довідатися про надзвичайно цікаві авторські погляди і відчуття таємниць щодо найдавнішої історії України, надто її приморських теренів, звідки родом і сам автор. Лейтмотивом його тверджень є первинність культурно-етнічних надбань тих людей, корінного етносу, що населяли наші землі.

Для мене погляди П. Гарачука виявилися не несподіваними, а в головному – в тому, що українці мають багатотисячолітню історію – близькими. Підхід до проблеми може бути (і він відбувається) з різних аспектів людських знань – від природничих наукових поглядів або від гуманітарних соціально-економічних чи політичних досліджень.
Автор книг використовує джерела переважно гуманітарного напрямку, серед них і легенди чи припущення. Він критично оцінює сучасні історичні та теологічні погляди. Із болем говорить про те, що «…фальсифікатори в історії («вісті оріїв» – його інтерпретація – А.Р.) викрали в нас тисячолітні надбання, перенесли їх до своєї пустелі, будучи бідними серед величезних багатств…» Тож нехай книжка допоможе усім пізнати свою, успадковану від прабатьків наших належність до «колиски європейської цивілізації, яку створили арії – орачі – українці і всі, хто там жив другом і братом на цій священній землі з Раєм».
Незалежні пошуки істини завжди мають тернистий шлях, але вони варті найбільших зусиль. Заслуговує на увагу надзвичайно цікаве етимологічне припущення П. Гарачука, що історія – це Вісторія: Вість Орія, як пише він. У цьому бачення і намір подолати страх пошуку істини «…самотужки піти у мандри шляхом Прабатьків наших, вивчаючи рідну мову, латину, грецьку, санскрит, археологію, філософію, магію, астрологію, інші окультні науки».
Як природознавець я не в змозі коментувати всі цитовані твердження автора книг, але загалом виклад поглядів заслуговує на увагу. Рівень достовірності і вірогідності тексту в книзі різні, як і стиль розповіді – і прозовий, і віршований. У роздумах часто важко відокремити реальність від припущень. Варто звернути увагу на щирість пошуків і ті зерна, які вдалося побачити, віднайти і відчути авторові цих книг, що не завжди очевидні для читача за завісою багатослів’я, повторів і тверджень апріорі, за напруженою дискусією з тим, що вважається в сучасній історичній науці істиною.
Геологія антропогену півдня суходолу і акваторії України, різкі зміни географічного середовища протягом останніх тисячоліть заховали в надрах верхніх шарів Землі і на морському дні багато загадок історії витоків сучасної цивілізації, яка вивчена досі вкрай недостатньо. Багатющі археологічні захоронення повинні дати в майбутньому унікальні матеріали для істинного пізнання правди про початок цивілізації – початок землеробства, появи оріїв (аріїв), що формувалися на унікальних українських чорноземах, які складають 40 відсотків світових.
Наші землі – Геродотів квадрат від Криму до Полісся, і від Карпат і Сяну до Дону – були тими унікальними творіннями розвитку нашої планети, які започаткували землеробство, а з ним і господарське та військове одомашнення тварин, де захисники трударя – скіфські воїни-вершники і воїни на колісницях дивували світ і були легіонерами навіть древнього Єгипту.
Анатолій РАДЗИВІЛЛ,
доктор геолого-мінералогічних наук