КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПРАВО НА ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ
З 1975 року працюю на ткацькій фабриці помічником майстра в умовах сильного виробничого шуму. За лабораторними даними, його рівень сягає 92-96 децибел (допустимий 80 децибел). У моїй диспансерній картці записано: шум, бавовняний пил. Маю профзахворювання — приглухуватість. Поясність, будь ласка, чи маю я право на пільговий стаж і піти на пенсію в 55 років? На яких підставах буде нараховуватися пенсія? І ще, чи мають право на пільговий стаж ткалі, які працюють у таких самих умовах?
Іван ЗАВАЛЬОНИЙ
           м. Тернопіль
Відповідно до пункту б) статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України (останній зі змінами затверджений постановою від 16.01.2003 року № 36) та за результатами атестації робочих місць:
— чоловіки — після досягнення 55 років і за стажу роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
— жінки — після досягнення 50 років і за стажу роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього закону, на один рік за кожні два роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні два роки — жінкам.
Право на пільгову пенсію мають робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, — за списком виробництв та професій, затвердженим у порядку, що визначається Кабміном України, — після досягнення 50 років і за стажу зазначеної роботи не менше 20 років (пункт «є» статті 13 зазначеного закону).
Пільгова пенсія за списком № 2 нараховується на загальних підставах.
Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і за якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях покладається на органи Державної експертизи умов праці.
Пенсійний фонд України

ПІЛЬГИ НА НАВЧАННЯ
Нещодавно у мене помер тато, який працював на державному підприємстві і був годувальником нашої сім’ї. Поясніть мені, будь ласка, чи можу я, як його рідна дитина, отримати пільги на подальше навчання в державному університеті, де зараз навчаюсь на платній основі (стаціонар)? Якщо в мене є таке право, то як його оформити? Прошу врахувати, що моя мати не працює.
Іванна ОГІЄВИЧ
           м. Івано-Франківськ
Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності в них достатнього рівня підготовки.
Авторка листа, яка, певно, належить тепер до малозабезпеченої сім’ї, вже навчається, то в неї залишається можливість (відповідно до статті 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні») одержати за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів пільговий довгостроковий кредит для продовження навчання у вищому навчальному закладі (незалежно від форм навчання чи власності закладу). З цим питанням слід звертатися до міського управління у справах сім’ї, молоді та спорту.
Крім того, якщо мати авторки листа непрацездатна, а їй самій не виповнилося 23 років, ця сім’я має право (відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») на отримання державної соціальної допомоги. Для цього матері слід подати до управління праці та соціального захисту за місцем проживання такі документи: заяву, документ, що засвідчує її особу, довідку про склад сім’ї, декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї), довідку про наявність та розмір земельної частки (паю), якщо вона є.
Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим, ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.
Соціальна допомога призначається на шість місяців. Цей строк потім може бути продовжений, якщо матеріальне становище сім’ї не поліпшилося.
Олександр ІВАНОВ,
юрист