Консультації

Прошу роз’яснити мені, які пільги надаються особам, які мають статус Почесного донора України?
Павло ГОЛУБЕНКО

          м. Вінниця
Згідно зі статтею 12 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», донори, які безплатно здали кров у кількості 40-разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60-разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їхньої здачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення і вручається нагрудний знак «Почесний донор України» в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Слід зазначити, що статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» встановлені пільги для осіб, які мають статус Почесного донора України. Ці донори, зокрема, отримали право на:
— безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням коштовних металів) у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
— пільгове придбання ліків (зі знижкою на 50 відсотків їхньої вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
— безплатне забезпечення донорською кров’ю та її препаратами, необхідними для лікування такого донора, за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
— першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування в закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
— позачергове забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами;
— використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час;
— отримання надбавки до пенсії в розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
Нинішного року надбавки до пенсії Почесного донора України такі: з 1 січня — 45,30, з 1 квітня — 46,50, з 1 жовтня — 47,20 гривні.
Необхідно також зазначити, що, крім пільг, передбачених статтею 13 згаданого закону, урядом АР Крим, органами виконавчої влади в областях, містах Києві та Севастополі, місцевими радами народних депутатів, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.
МОЗ України

ПРАВО НА АЛІМЕНТИ

Поясніть, будь ласка, коли виникає право на аліменти?
Надія РУДА

           м. Волочиськ, Хмельницька область
За рішенням суду аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви одному з подружжя, як правило, у грошовій формі і сплачуються щомісячно. Якщо позивач вживає заходів щодо отримання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їхньої сплати, суд, залежно від обставин справи, може ухвалити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більше як за один рік. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.
Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка — батька дитини до досягнення дитиною трьох років. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.
Під час призначення аліментів суд має враховувати матеріальне становище та стан здоров’я платника аліментів, наявність у нього інших дітей, непрацездатних дружини, батьків (стаття 182 Сімейного кодексу України). Якщо батьки не мають можливості забезпечувати дитину, то їй має бути призначена тимчасова державна допомога (стаття 181 Сімейного кодексу України). Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (стаття 184 Сімейного кодексу України). В разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) в розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення (стаття 196 Сімейного кодексу України).
Міністерство у справах молоді та спорту

НАДБАВКИ ЗА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Поясніть, будь ласка, які нині розміри щомісячної надбавки за безперервну військову службу?

Сергій ПРОХОРЕНКО
           м. Мелітополь, Запорізька область
Указом Президента України від 5.05.2003 р. № 389 «Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України за безперервну службу» право встановлювати військовослужбовцям щомісячні надбавки за безперервну службу залежно від стану (далі — надбавки) надано тільки міністру оборони України. Вони встановлюються в таких розмірах: понад 5 років — до 10, понад 10 років — до 30, понад 15 років — до 50, понад 20 років — до 70, понад 25 років — до 90 відсотків.
При цьому мінімальні та максимальні розміри в межах конкретної вислуги років зазначеним Указом не визначені.
Пунктом 2 цього Указу встановлено здійснювати виплату надбавок з 1 травня 2003 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України.
Згідно з п.2 наказу міністра оборони України «Про затвердження інструкції про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Збройних Силах України» від 26.05.2003 р. № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2003 р. за №411/7732, розміри надбавок установлюються, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення на відповідний рік за рішенням міністра оборони України.
Керуючись викладеним, військовослужбовцям, у яких стаж безперервної військової служби понад 15,20 та 25 років, зазначені надбавки можуть установлюватися за рішенням міністра оборони України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, в розмірах від 1 до 50, від 1 до 70 та від 1 до 90 відсотків відповідно.
Виділені Міністерству оборони України на 2003, 2004 та 2005 роки кошти за фондом грошового забезпечення дозволяли виплачувати їх залежно від стажу служби лише в таких розмірах: понад 5 років — 3, понад 10 років — 5, понад 15 років — 10, понад 20 років — 15, понад 25 років — 20 відсотків до грошового забезпечення.
Водночас внаслідок проведення у Збройних силах України організаційних заходів у Міністерстві оборони вивільнялися кошти за іншими видами податків, які встановленим порядком були спрямовані на виплату цих надбавок у максимальних розмірах. За листопад-грудень 2003 року, за вересень-грудень 2004 року в таких розмірах: понад 5 років — 10, понад 10 років — 30, понад 15 років — 40, понад 20 років — 50, понад 25 років — 70 відсотків; за березень-грудень 2005 року в розмірах: понад 5 років — 10, понад 10 років — 30, понад 15 років — 50, понад 25 років — 70 відсотків; за березень-грудень 2005 року в розмірах: понад 5 років — 10, понад 10 років — 30, понад 15 років — 50, понад 20 років — 65, понад 25 років — 85 відсотків і в максимальних розмірах у місяці звільнення тим військовослужбовцям, які звільнилися з військової служби після 1 січня 2004 року.
Таким чином з боку Міністерства оборони України робиться все для того, щоб у межах чинного законодавства України військовослужбовцям виплачувалися зазначені надбавки в розмірах найбільш наближених до максимальних.
Департамент фінансів
Міністерства оборони України


АДРЕСНА ДОПОМОГА МАТЕРЯМ

Роз’ясніть мені, будь ласка, який порядок призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям?

Вікторія ЩЕНСЬКА
           м. Ізюм, Харківська область
Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу на дітей мають: одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо в свідоцтві про народження дитини (рішення про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини, а також вдови чи вдівця з дітьми; мати (батько) дітей в разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.
Стаття 166 Сімейного кодексу зазначає, що особа, яка позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.
Мінпраці України