КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПІЛЬГИ ЗА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА НА СПАДЩИНУ

          Поясніть мені, будь ласка, хто з громадян має пільги щодо сплати державного мита за видачу їм свідоцтва про право на спадщину?

Павло БАЛАШОВ
          м. Луганськ

          Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України (ЦКУ), успадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
          Згідно зі статтею 1217 (ЦКУ), спадкування здійснюється за заповітом або за законом.
          Відповідно до статті 1218 (ЦКУ), до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
          Слід також зазначити, що, згідно зі статтею 1296 ЦКУ, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.
          Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.
          Відповідно до статті 1298 ЦКУ, свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.
          За загальним правилом, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
          Державне мито, зокрема, справляється за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами в розмірах ставок, встановлених статтею 3 Декрету Кабміну України «Про державне мито».
          Пільги щодо сплати державного мита передбачені статтею 4 цього декрету. Від сплати державного мита звільняються, зокрема, й громадяни — за видачу їм свідоцтва про право на таку спадщину:
          — на майно осіб, які загинули під час захисту СРСР та України, в зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов’язаного з Чорнобильською катастрофою;
          — на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;
          — на житловий будинок, пай в житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку (квартирі) протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;
          — на житлові будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;
          — на вклади в установах Держощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;
          — на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства.

Наталя ВІЛАМОВА,
юрист
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Я подала письмову заяву до органу державної влади. В який термін він зобов’язаний розглянути моє звернення і вирішити порушені в ньому питання?
Олексій ТИЩЕНКО
           м. Полтава

          Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються державними органами в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.
          Звернення громадян, які мають встановлені законодавством України пільги, розглядаються у позачерговому порядку.
          Згідно зі статтею 21 Закону України «Про звернення громадян», органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян не стягуючи плати за це.

Олександр ІВАНОВ,
юристПРАВО НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТОМ

          Я інвалід третьої групи від загального захворювання, хотів би отримати спеціальний автомобіль з ручним керуванням. Як це зробити?
Олег МЕЛЬНИЧЕНКО
           м. Вінниця

          Відповідно до пункту 28 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.08. 1997р. №999, інвалідам від загального захворювання, з дитинства за наявності відповідних медичних показань, посвідчення водія та відсутності в них протипоказань до керування автомобілем продаж автомобілів здійснюється на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їхньої вартості.
          Фінансування витрат на забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється централізовано з державного бюджету з дотриманням черговості з урахуванням дати обстеження в органах медико-соціальної експертизи. Облік інвалідів, які мають право на забезпечення спецавтотранспортом, здійснюється регіональними управліннями праці та соціального захисту населення. Міністерство не має права змінювати черговість інвалідів або надавати будь-кому з них перевагу, оскільки це призведе до порушення прав інвалідів.

Мінпраці України
ПІЛЬГОВИЙ СТАЖ

Шановна редакціє!
Працюю в дитячому туберкульозному санаторії. Знаю, що в мене рахується спеціальний стаж і пенсія обчислюватиметься на підставі кодів: ЗП3955Ег та ЗП3013БІ. Але що це за підстави мені не відомо, і я прошу пояснити мені.
Марія ЖОВНІР
           м. Львів

          Перший код означає, що жінка, яка має трудовий стаж 25-30 років і з них не менше 10 років працювала в шкідливих умовах, згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення» та порядком нарахування доплати до пенсії за вислугу років, затвердженого постановою Кабміну України від 5 листопада 1991 року, отримує право на доплату до пенсії за вислугу років.
          Другий код означає, що жінка, яка досягла 50 років і має 25 років трудового стажу, з них не менше 10 років праці на шкідливому виробництві, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (стаття 12), отримує право на достроковий (пільговий) вихід на пенсію. Кожний рік праці в шкідливих умовах рахується за два роки стажу.
          Отже, пропрацювавши 10 років на шкідливому виробництві (з загального 25-річного трудового стажу) і досягнувши 50-річного віку, жінка вже має право вийти на пенсію, тобто на 5 років раніше.

Пенсійний фонд України