КОНСУЛЬТАЦІЇ

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ СПІВВЛАСНИКАМИ
Моя сім’я проживає на другому поверсі чотириквартирного будинку. Наша квартира приватизована. Чи маємо ми право приватизувати земельну ділянку, що знаходиться біля будинку?
Володимир КРИЩЕНКО
           смт Куши Івано-Франківської області

Якщо будинок автора листа приватизований його мешканцями, то порядок користування закріпленою за ним (будинком) прибудинковою територією визначається статтею 42 ч.3 Земельного кодексу України. Нею встановлено, що порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території визначається співвласниками.
Якщо в будинку приватизовано частину квартир, питання використання прибудинкової території вирішується відповідно до положень статті 88 ч.3 Земельного кодексу України. Згідно з цією статтею, власники отримують у користування ті частини земельної ділянки, які відповідають частці приватизованих квартир та інших приміщень у вартості будинку і споруд.
Розміри і конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.
Олександр ІВАНОВ,
юрист

ПЕНСІЇ ІНДЕКСУЮТЬСЯ
Розкажіть, будь ласка, який порядок і правила індексації пенсій, грошових доходів відповідно до індексу споживчих цін?
Галина СКОРОБАГАТЬКО
           м. Харків

Згідно з ч.2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV від 07.09.2003 року, в разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні, за даними спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, за минулий рік зросла, то з першого березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менше 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком.
Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати» № 470 від 10.04.2006 року, в нинішньому році для підвищення пенсій застосовується коефіцієнт 1,0734.
Пенсії індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, а саме, згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» №1282-ХІ від 03.07.1991р (далі — Закон) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 17.07.2003 року (далі — Порядок).
У статті 4 Закону визначено, що індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка. Відповідно до ч.4 статті 2 Закону підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано індекс споживчих цін.
Пунктом 5 Порядку передбачено, що в разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної допомоги сім’ям з дітьми, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду інших мінімальних розмірів на місяць, в якому відбулося підвищення, ці суми вважаються базовими при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих за цей місяць, не проводиться.
Пенсійний фонд України

ПІДВИЩЕНА СТИПЕНДІЯ
Мій син народився в 1990 році, має статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи третьої категорії. Нині він навчається в технікумі і одержує звичайну стипендію. Чи має він право на підвищену стипендію?
Дарія ГАЙДУК
            м. Житомир

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учням та студентам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи гарантується виплата підвищеної стипендії на 100 відсотків. Тобто якщо студенти чи учні отримують стипендію і мають відповідні підстави для її отримання в підвищеному на 100 відсотків розмірі (згідно з зазначеним Законом України), то розмір отримуваної стипендії підвищується на 100 відсотків за рахунок коштів держбюджету, які спрямовуються на соціальний захист постраждалих громадян.
Виплата підвищеної стипендії проводиться дітям, які після досягнення повноліття будуть мати підстави для отримання третьої категорії потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», до третьої категорії осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали, чи постійно навчалися в цій зоні не менше трьох років.
Діти, які прожили в зоні гарантованого добровільного відселення менше трьох років станом на 1 січня 1993 року, не мають права після 18 років на отримання посвідчення третьої категорії. Зазначеній категорії дітей чинним законодавством не передбачено пільг при вступі поза конкурсом до навчальних закладів та виплату підвищеної на 100 відсотків стипендії.
Мінпраці України
ЗА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНИХ ОЦІНОК
Скажіть, будь ласка, чи мають якісь пільги у вступі до вищих навчальних закладів постраждалі від Чорнобильської катастрофи, віднесені до третьої категорії?
Алла БОЙКО
           м. Дрогобич Львівської області

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», громадянам, віднесеним до третьої категорії постраждалих, гарантується право на зарахування поза конкурсом до закладів освіти за умови одержання позитивних оцінок на вступних іспитах. Проте ця пільга надається лише тим особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або за договорами з підприємствами (навчання таких студентів здійснюється за рахунок держави). У решті випадків зарахування до вузів здійснюється на загальних підставах.
Студентам, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи і не мають житла за місцем навчання, також гарантується надання гуртожитку. Крім того, їм, згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», має виплачуватися стипендія, підвищена на 100 відсотків. Усі зазначені пільги надаються незалежно від місця навчання на всій території України.
Міносвіти України

ПІЛЬГИ РЕАБІЛІТОВАНИМ
Будь ласка, дайте мені відповідь на запитання: чи має сім’я реабілітованого пільги в оплаті комунальних послуг — газу, електроенергії, опалення? І хто з членів такої родини має право на пільги?
Сергій МАНЬКО
            м. Збараж Тернопільської області

Законом України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» №362-ХІІ від 17.04.1991 року зі змінами та доповненнями встановлені компенсація за незаконні репресії та пільги реабілітованим.
Згідно зі статтею 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», до членів сім’ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи, особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним (за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі), непрацездатні батьки, особа, яка пребуває під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Міністерство палива та енергетики
України