ПОДАТКИ ПРАЦЮЮЧОГО ПЕНСІОНЕРА

Шановна редакціє!
В одному з номерів «УГ+» за минулий рік було надруковано вашу відповідь читачеві щодо стягнення пенсійного збору з працюючих пенсіонерів. У відповіді газета посилалася на роз’яснення працівника Мінпраці України, що пенсійний збір з пенсіонера, який вже оформив пенсію, не стягується. Посилання на будь-який закон, указ чи інструкцію не було. Будь-ласка, роз’ясніть це питання з посиланням на відповідні документи.
О. НАУМЕНКО
           м. Чернігів
Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (підпункт 4.3.1 пункту 3 статті 4), встановлено доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу. А саме:
— сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг, відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах, винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнодержавного соціального страхування, згідно із законом, у тому числі (але не виключно);
— і, зокрема, сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету, згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо, згідно з міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.
Разом з тим, винятки, передбачені підпунктом 4.3.1 пункту 3 статті 4 згаданого закону, не поширюються на виплати зарплатні, виплати, пов’язані з тимчасовою втратою працездатності, регресні виплати.
Отже, непрацюючий пенсіонер не сплачує жодних податків, а працюючий — сплачує їх (у тому числі й пенсійні внески) тільки із зарплатні.
Пенсійний фонд України
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Другий рік передплачую газету «УГ+». Подобаються її цікаві публікації патріотичного спрямування. Хотів би отримати відповідь через газету на такі запитання:
1. Держощадбанк України і ВАТ «Держощадбанк України» це різні банки чи один і той самий?
2. Чи є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб Держощадбанк України?
Анатолій АНТОШКО
          с. Бурти Кагарлицького району Київської області
Державний ощадний банк в Україні один, і його повна назва така: ВАТ «Державний ощадний банк України».
Згідно з Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», учасниками цього фонду є всі банки України незалежно від форм власності. А, відповідно до статті 3 названого закону, адміністративна рада фонду ухвалює рішення про розмір відшкодування (з коштів фонду) коштів за вкладами (включаючи відсотки) фізичних осіб, зробленими в українські банки після 1992 року. Таке відшкодування здійснюється в разі банкрутства банку і становить на сьогоднішній день 8000 гривень (було — 2000 грн.). За інформацією НБУ ця сума поступово буде збільшуватися.
Олександр ІВАНОВ, юрист
ПІДЛІТОК ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ
У нас велика сім’я, грошей на життя не вистачає. Тож я хочу піти працювати. З якого віку це можливо? Мені 14 років.
Євген КУСТОВИЙ
           м. Бобринець Кіровоградської області
Стаття 188 Кодексу законів про працю України та стаття 21 Закону України «Про охорону дитинства» передбачають, що вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Однак, за згодою батьків (одногоз них) або осіб, які їх замінюють, 15-річних підлітків також можуть приймати на роботу, якщо ця робота не завдає шкоди їхньому здоров’ю та навчанню. До того ж, для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процес навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
У трудових відносинах неповнолітні прирівнюються у правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються певними пільгами.
Так, для дітей молодших 16 років тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їхнього розвитку та професійної підготовки. Їх приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань для участі у трудовій діяльності. В подальшому (до досягнення 21 року) вони щорічно підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Щорічні відпустки неповнолітнім працівникам надаються у зручний для них час, повної тривалості, а в перший рік роботи надаються за їхньою заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації.
Водночас працю підлітків забороняється застосовувати на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучати дітей до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Юлія Слтунова,
юрист
ПОДАТОК  З КОМПЕНСАЦІЇ
Компенсація із заборгованості в заробітній платі приплюсовується до поточної зарплатні. З цієї ж компенсації знову нараховується податок. Чи правильно це?
Петро МУРЗА
           м. Дубно Рівненської області
Під час розгляду цього питання слід насамперед виходити з того, за який період виплачується компенсація: якщо за період, що передує Закону України «Про податок з доходу фізичних осіб» від 22 травня 2003 року № 889 (далі — Закон), то, відповідно до пункту 22.6 статті 22 цього Закону, доходи платника податку, нараховані за наслідками податкових періодів до 1 січня 2004 року, оподатковуються за ставками, що діяли до 1 січня 2004 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання), тобто за умови Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-96 «Про прибутковий податок з громадян» та прогресивною шкалою оподаткування.
У разі, коли компенсація нараховувался і виплачувалася за періоди після набуття чинності Закону (після 1 січня 2004 року), слід керуватися таким: об’єктом оподаткування платника податку, згідно із Законом, є загальний оподтковуваний дохід, до складу якого входить і заробітна плата. Зарплата, у визначенні Закону (п.1.3 «д» ст.1) — це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України працедавцем, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, згідно із Законом (п.1.1 ст.1). Тобто в даному випадку компенсація із заборгованості у зарплаті з межою оподаткування зараховується до загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати того місяця, коли відбулося її нарахування. Отже, такий дохід платника податку підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою пункту 7.1 статті 7 Закону (13 відсотків на період 2004-2006 років), тобто на загальних підставах.
Державна податкова адміністрація України