КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

На початку нинішнього року оприлюднено офіційний документ, за яким дозволяється перерахунок пенсій за більш високим коефіцієнтом пенсіонерам, що перебувають на пенсійному забезпеченні 10 і більше років. За умови, якщо в поточному році вони відпрацюють не менше одного місяця. Деяким пенсіонерам перерахунок зробили. А з липня перерахунок взагалі припинено. Чому так?

Василь ТЕРЕБКО

м. Корець Рівненської області

Згідно зі статтею 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років, призначених до набрання чинності цим законом (до 01.01.2004 року), здійснювалося за нормами цього закону на підставі документів про вік, страховий стаж, зарплату (дохід) та інших документів, що перебували на час перерахунку в пенсійній справі та відповідали вимогам законодавства, яке діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності цим законом, враховувалася зарплата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера – зарплата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього закону із застосуванням середньої зарплати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік (306,45 грн.).

Згідно з частиною 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжує працювати, проводиться перехунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії проводиться не раніше як через два роки після попереднього перераханку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із зарплати (доходу), з якої було обчислено пенсію, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього закону (зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерви, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року).

Враховуючи вищевикладене, право на наступний перерахунок пенсії мають лише ті особи, які відпрацювали не менше двох років після останнього перерахунку.

Пенсійний фонд України

СТУДЕНТ ПРАЦЮЄ

Я хочу влаштуватися на неповний робочий день до закінчення ВНЗ в червні 2007 року. Але хотіла б знати: який період випробувального терміну визначено законодавством України і чи зобов’язаний роботодавець укладати на цей час тимчасову трудову угоду?

Лариса БОЙКО

м. Київ

Кодекс законів про працю встановлює наступне: трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:

– при організованому наборі працівників;

– при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

– при укладанні контракту;

– у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудового договору в письмовій формі;

– при укладанні трудового договору з неповнолітнім (ст.187 цього кодексу);

– при укладанні трудового договору з фізичною особою;

– в інших випадках, передбачених законодавством України.

Під час укладання трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним й тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборчим органом первинної профспілкової організації, – шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника на роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку має право розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Мінпраці України

СПАДОК НЕ МАЄ КОРДОНІВ

Я заповіла свою квартиру синові, але він проживає в Росії. Чи зможе син після моєї смерті продати цю квартиру?

Тетяна МІЩЕНКО

м. Миропіль Житомирської області

Так, зможе. Але спочатку синові треба буде прийняти спадщину. Для цього протягом шести місяців після смерті спадкодавця йому необхідно особисто подати відповідну заяву до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, і після спливу шести місяців від дня смерті спадкодавця одержати свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно. Той факт, що син проживає в Росії, не може бути перешкодою в реалізації його права розпоряджатися своїм майном. Але договір купівлі-продажу квартири доведеться укладати в Україні, адже такі договори мають бути посвідчені нотаріально за місцем перебування нерухомого майна.

Укласти договір можна особисто і через представника.

Наталя ВІЛАМОВА,

юрист