КОНСУЛЬТАЦІЇ

ДРУЖИНА ВИМАГАЄ УТРИМАННЯ
Ми розлучилися, але дружина хоче, щоб я її утримував і після розлучення. Чи має вона право мене примусити?
Андрій АНТИПКО
           м. Лебедин Сумської області

Право на утримання після розірвання шлюбу (відповідно до статті 76 Сімейного кодексу України) дружина матиме за умови, якщо вона стала непрацездатною до розлучення або протягом одного року від дня розірвання шлюбу потребує матеріальної допомоги і якщо чоловік може надавати їй таку допомогу.
Право на утримання виникає і тоді, коли вона стала інвалідом більше, ніж за рік від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки стосовно неї колишнього чоловіка під час шлюбу або якщо на момент розлучення жінці до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більше п’яти років (при цьому вона матиме право на утримання після досягнення цього пенсійного віку за умови, що у шлюбі пара спільно проживала не менше 10 років).
Крім цього, якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, у дружини не було можливості одержати освіту, працювати чи обійняти відповідну посаду, то вона має право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, коли є працездатною, але знову ж таки за умови, що вона потребує матеріальної допомоги, і чоловік спроможний надавати таку допомогу. У цьому разі право на утримання триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.
Право на утримання припиняється в разі поновлення працездатності дружини, а також реєстрації нею повторного шлюбу.
ДОБУДОВА БАЛКОНА
Живу в приватизованій квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку. За місцем проживання займаюся підприємницькою діяльністю. Для зручності хочу добудувати балкон і зробити другий вихід з квартири. Скажіть, будь ласка, чи можна використовувати квартиру для здійснення підприємницької діяльності та якими законодавчими нормами передбачено добудову балкона?
Орест МАКСИМЧУК
            м. Дніпропетровськ

Згідно з Законом України «Про власність», власник квартири має право розпоряджатися нею на свій розсуд: продавати, обмінювати, здавати в оренду, укладати інші угоди, що не заборонені законом.
Згідно з нормами Житлового кодексу УРСР, житлові будинки і помешкання призначаються для постійного проживання громадян. Використання цих приміщень для потреб промислового характеру чинним законодавством забороняється. Переобладнання житлових помешкань для використання їх з іншою метою проводиться в разі визнання їх непридатними для проживання з подальшим переведенням у нежитлові та з урахуванням вимог ДБНВ 2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».
Умови та порядок переведення житлових приміщень (будинків) регулюються статтями 7 та 8 Житлового кодексу УРСР і Положенням про порядок обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їхньої відповідності санітарним і технічним вимогам й визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р. №189.
Прибудова балкона до квартири має здійснюватися за дозволом, оформленим відповідно до положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 р. № 273, зареєстрованого в Мін’юсті України 25.12.2000 р. за № 945/5166. Це положення і встановлює порядок та умови надання дозволу на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції та капітального ремонту об’єктів і є обов’язковим для застосування усіма суб’єктами будівництва незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування. Виконання будівельних робіт на об’єктах без одержання дозволу, а також виконання не зазначених у дозволі робіт вважається самовільним і тягне за собою відповідальність, згідно з чинним законодавством.
Міністерство будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства

ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ
Скажіть, будь ласка, чи маю я право на безплатне встановлення мені лічильника газу як пенсіонер?
Юрій ГОЛОВЕНКО
           м. Славгород Дніпропетровської області

Починаючи з 2000 року, в Україні реалізуються регіональні програми оснащення житлового фонду лічильниками газу, які розроблено НАК «Нафтогаз України». Ці програми реалізуються відповідними відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації. Лічильники встановлюються за рахунок коштів цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу без збільшення ціни на газ для населення, за рахунок зменшення інвестицій в видобувну галузь України.
Починаючи з серпня 2005 року, таку програму затверджено і для Дніпропетровської області (в зоні обслуговування ВАТ «Дніпропетровськгаз»). Цією програмою передбачено безкоштовне — коштом нафтогазової галузі встановлення лічильників газу малозабезпеченим верствам населення, яке використовує газ на опалення (має бути опалювальний котел або піч) у черговості, яка для уникнення непорозумінь має визначатися за списками, складеними місцевими органами самоврядування.
НАК «Нафтогаз України»