КОНСУЛЬТАЦІЇ

ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ

Поясніть, будь ласка, як укладається шлюбний контракт?

Іван ГУДЗЕВ

м. Запоріжжя

Згідно зі статтею 92 Сімейного кодексу України, шлюбний договір може бути укладений особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям, навіть після кількох років сімейного життя. Шлюбним договором визначаються тільки майнові відносини між подружжям, а також майнові права та обов’язки кожного з них щодо дітей. Особисті немайнові відносини шлюбним договором не регулюються. Наприклад, сторони можуть визначити в договорі порядок користування житлом, право сторони на утримання, можуть встановити, що майно, набуте ними за час шлюбу, буде особистою власністю того з подружжя, хто його набув, або спільною частковою власністю обох, а також будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому не допускається, аби шлюбним договором одна сторона ставилася в надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Шлюбний договір має укладатися в письмовій формі й посвідчуватися матеріально. Якщо шлюбний договір укладає подружжя, він набирає чинності в день його матеріального посвідчення. Строк дії договору сторони визначають за домовленістю між собою, причому може бути встановлено окремо загальний строк дії договору та строки виконання окремих обов’язків, а також передбачено чинність окремих положень договору після припинення шлюбу.

Слід зазначити, що одностороння зміна умов шлюбного договору або відмова від його виконання не допускається. При цьому подружжя має право відмовитися від шлюбного договору, подавши відповідну заяву до нотаріуса.

Олександр ІВАНОВ,

юрист