ЧУДОДІЙНА РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Третього грудня Україна разом із світовим співтовариством відзначила Міжнародний день інвалідів. Ця дата – нагадування всім нам про обов’язок виявляти милосердя до інвалідів, або, за європейською термінологією, «людей з особливими потребами», людей, які найбільш соціально вразливі. Більшість з них не може повноцінно жити через соціальні та фізичні бар’єри. Україна, ставши на цивілізований державний шлях, намагається послідовно долати ці бар’єри.

Ухвалено відповідні закони, постанови, програми. Виникли благодійні фонди, асоціації, спілки. Започатковано створення мережі реабілітаційних центрів. Однак проблем у людей з обмеженими фізичними можливостями залишається ще чимало.
Надзвичайно актувальна для нашої держави проблема ранньої реабілітації дітей-інвалідів (щороку в Україні народжуваність таких дітей зростає на п’ять тисяч осіб). Ще донедавна народження хворої дитини було справжнім горем для батьків, адже суспільством інвалідність сприймалася як пожиттєве тавро. Внаслідок цього руйнувалися сім’ї,  в більшості випадків мати сама виховувала таку дитину. Нині ситуація поступово змінюється на краще. Формується розгалужена мережа центрів (відділень) ранньої соціальної реабілітації. Така система якнайкраще відповідає інтересам дітей з інтелектуальними і фізичними вадами та їхніх родин.
Рання соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливстями здоров’я – це комплекс реабілітаційних та корекційно-відновлювальних заходів, які здійснюються від народження до семи років і дозволяють суттєво зменшити чи навіть подолати фізичні та інтелектуальні вади розвитку. Раннє втручання дає найвищі результати в соціалізації дитини. Як свідчать міжнародна практика і вітчизняний досвід, до 70 відсотків дітей-інвалідів стають першокласниками загальноосвітніх шкіл та отримують відповідну освіту разом зі своїми однолітками.
Окрім того, ця система – доступна, гуманна, економічно досконаліша і тому ефективніша. Доступна тому, що кожна дитина-інвалід та її сім’я може безплатно за місцем проживання отримати допомогу фахівця із соціальної реабілітації. А гуманність системи полягає в тому, що хвора дитина залишається в сім’ї. Її не відривають від біологічно-рідного і психологічно близького оточення.
Скажімо, створена на Миколаївщині мережа реабілітаційних центрів (вони є в кожному районі) дала змогу охопити майже всіх дітей-інвалідів і перетоврити родину на справжнього фахівця, який в партнерстві зі спеціалістами крок за кроком наближає свою дитину до повноцінного життя. До речі, обов’язковість участі сім’ї в реабілітаційному процесі – основоположний принцип системи. Це, по-перше, дає можливість навчити батьків виконувати необхідні реабілітаційні прийоми вдома. По-друге, посилити кваліфікований вплив на дитину та забезпечити її поступове вживання в соціум.
Є й економічна доцільність існування реабілітаційних центрів – це можливість досягнення кращих результатів за коротший термін і значно менших фінансових витрат. На реабілітацію дітей-інвалідів у центрі витарчається вп’ятеро менше коштів, ніж в інтернатній установі. Що цілком логічно, бо левову частку витрат – на харчування, одяг, опалення, освітлення, виховання, догляд – бере на себе сім’я.
Ще одним аргументом на користь центру є розроблення для кожної дитини комплексної, багаторівневої індивідуальної програми реабілітації – програми тривалої дії, яка періодично коригується. Це дає змогу зосередити зусилля на подоланні конкретних вад кожної дитини, врахувати її можливості та рівень розвитку.
Відкритість системи, поступова інтеграція дітей-інвалідів у соціум, у свою чергу, позитивно впливає на саме суспільство. Є можливість виховувати в однолітків та й у дорослих співчуття, здатність розуміти чужий біль і не залишатися осторонь, а підтримувати та допомагати слабшим.
Процес соціальної або комплексної реабілітації неможливо розглядати без участі медицини й освіти. Не слід забувати, що саме медики впровадили у практику роботи поняття «соціальна педіатрія». А освітяни крок за кроком наближаються до інтеграції дітей-інвалідів у загальноосвітні школи. Але цей процес значно уповільнено, оскільки не підкріплено відповідною правовою базою.
Вчитель-реабілітолог – ключова фігура реабілітаційного процесу. А це вимагає від вчителя значного обсягу різноманітних знань, умінь та навичок. Разом зі своїм асистентом і провідними спеціалістами (логопедом, психологом, неврологом, педіатром, фахівцем з фізичної реабілітації, вчителем музики тощо) він обирає ефективні форми і методи роботи, залучає батьків до активної участі в тестуванні дітей. На основі цього визначаються найближчі та подальші завдання, складається індивідуальний сімейний план.
Вчитель та асистент разом працюють у групі, спільно проводять навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні та компенсуючі заходи і заняття. Завдяки цьому досягається головна мета – допомогти дитині подолати комплекс неповноцінності, навчити жити серед однолітків. Для цього створюються необхідні навчально-виховні ситуації, через гру діти знайомляться з навколишнім світом, з явищами, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, вчаться тлумачити і оцінювати їх, отримують навички та вміння, необхідні для життя в соціумі.
Спектр впливу системи раннього втручання дуже широкий і включає не тільки адаптацію та реабілітацію дитини, а й послуги соціального працівника, психотерапію, надання ортопедичної допомоги, послуги з діагностики, профілактичні заходи для збереження здоров’я, просвіти сім’ї й таке інше. Крім цього, забезпечуючи догляд дітей-інвалідів у центрі реабілітації, його спеціалісти надають їхнім батькам можливість працювати, отримувати заробіток, а не лише допомогу. І завдяки цьому підвищувати добробут родини.