КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ
Шість років я працювала в колгоспі (1944-1950), і пенсія мені була призначена колгоспом. Заяву про вихід з господарства я не писала. Чи можу тепер вимагати виділення мені земельного паю?
Марія КОРНІЙЧУК
           м. Торчин Волинської області

Роздержавлення та паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств здійснювалося відповідно до Земельного кодексу України (редакція 1992 року) та указів Президента України.
Указом президента України від 8 серпня 1995 р. № 720 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» визначено, що право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.
Земельним кодексом України в редакції 1992 року, відповідно до якого здійснювалося роздержавлення земель недержавних сільськогосподарських підприємств, було встановлено, що право власності на землю виникає після одержання документа, який посвідчує це право (стаття 22 Земельного кодексу України). Право власності на землю посвідчується державними актами, які видаються і реєструються сільськими, селищними, міськими радами.
Державний акт на право колективної власності на землю видається сільськогоосподарському підприємству, сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському акціонерному товариству із зазначенням розмірів земель, що перебувають у власності підприємства, кооперативу, товариства і в колективній власності громадян. До державного акта додається список цих громадян (стаття 23 Земельного кодексу України).
Список громадян як додаток до державного акта формувався самим підприємством у відповідності зі статутом, розглядався і затверджувався загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства та підписувався головою місцевої ради і головою колективного сільськогосподарського підприємства.
Чинним законодавством встановлено, що підприємство діє на основі статуту. Статут підприємства визначає порядок вступу до підприємства і припинення членства в ньому, принципи формування спільної власності та права членів щодо неї.
Виходячи з викладеного, право на земельну частку (пай) мають члени недержавного сільськогосподарського підприємства та пенсіонери з їхнього числа, а надання права на земельну частку (пай) здійснювалося відповідно до встановленого членства на підприємстві на момент виготовлення та видачі державного акта господарству.
Державний комітет України
по земельних ресурсах

ПУТІВКА УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
Розкажіть, будь ласка, про порядок видачі путівок на санаторно-курортне лікування учасникам бойових дій, придбаних коштом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Валентина СИЛЕНКО
            м. Харків

При видачі путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їхніх сімей, в тому числі учасникам бойових дій, керуються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001р. №2240-ІІІ та Інструкцією про порядок забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою постановою фонду від 02.06.2005р. № 55.
Відповідно до пунктів 4.3 та 4.4 зазначеної Інструкції, працюючому учаснику бойових дій як застрахованій особі за рішенням комісії із соціального страхування підприємства, установи, організації може бути виділена лише одна путівка на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів фонду протягом двох календарних років з частковою оплатою в розмірі 10,20,30,50 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.
Згідно з постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення» від 22.02.2006р.
№ 187, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-ХІІ забезпечуються безплатними путівками до санаторно-курортних закладів за рахунок коштів державного бюджету органами праці та соціального захисту населення, за умови, передбаченої пунктом 3 зазначеної постанови.
Мінпраці України
СТАЖ І ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА
Чи зараховується строкова служба у Збройних силах колишнього СРСР до стажу роботи в органах місцевого самоврядування під час виходу посадової особи на пенсію?
Леонід ОГІЄНКО
           м. Бережани Тернопільської області

Відповідно до статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.
Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року №283 до стажу державної служби включається час проходження  військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях.
Також повідомляємо, що особам, які одночасно мають право на призначення пенсії за нормами різних законів, призначається одна пенсія за вибором пенсіонера.
Мінпраці України

НОВА ОЩАДНА КНИЖКА
Скажіть, будь ласка, чи має право вкладник Ощадбанку вимагати, аби у нього залишилася стара ощадкнижка із записаним у ній перерахунком?
Іван БЕРЕЖНИЙ
            м. Житомир

Згідно з Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк України» в нову ощадну книжку, яка видається замість списаної, переносяться всі дані, записані на титульній сторінці списаної ощадної книжки, залишок вкладу і відсотки цифрами та літерами.
Ощадна книжка в разі закриття рахунку погашається і зберігається разом з іншими документами в банку. Видати ощадну книжку по закритому рахунку банк не має законних підстав.
Власнику нової ощадкнижки банк може надати виписку по закритому рахунку.
ВАТ «Ощадбанк України»