Консультації

ДОТАЦІЙНІ РОБОЧІ МІСЦЯ
Чи має дотацію та в якій сумі роботодавець за працевлаштування безробітних осіб передпенсійного віку, які звільнені за скороченням штатів, жінок, що мають статус одиноких, та інших пільговиків?
Валентина ХІМІЧ
            м. Черкаси

Така дотація може надаватися роботодавцеві за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше шести місяців, та деяких категорій безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця в першу чергу, — не менше трьох місяців за направленням державної служби зайнятості. До останніх категорій належать:
— жінки, які мають дітей віком до 6 років;
— одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів;
— молодь, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;
— діти (сироти), які залишилися без піклування батьків, а також особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
— особи передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію: чоловіки після досягнення 58 років, жінки — 53 років);
— особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
— особи, які входять до складу сім’ї, де двоє і більше її членів є безробітними.
Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на зарплатню прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідній галузі за місяць, за який нараховано зарплату або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала не повний місяць.
До цих витрат належать:
— основна заробітна плата, тобто винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців;
— додаткова зарплатня, тобто винагорода за працю понад установлені норми за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, що включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій;
— суми страхових внесків, що їх сплачують роботодавці, відповідно до законів України, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Порядок надання роботодавцеві дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. № 1 (з подальшими змінами).
Мінпраці України

НА ДОПОМОГУ НЕМАЄ ЗАКОННИХ ПІДСТАВ
Ми з чоловіком тимчасово проживали в Росії з квітня 2005 року по квітень 2006-го. В Україну повернулися, коли нашій дитині виповнилося 9 місяців, бо раніше не було можливості це зробити. Одразу я звернулася із заявою у відповідні органи, щоб отримати одноразову грошову допомогу при народженні дитини, але мені відмовили. Однак існує доповнення до Закону України «Про одержання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини» стосовно жінок, які народили дитину під час тимчасового перебування за кордоном. Чи правомірно мені відмовили?
Оксана ЯРОШЕНКО
            м. Вінниця

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення щодо її призначення надійшло не пізніше, ніж за шість календарних місяців з дня народження дитини, а в разі усиновлення дитини — не пізніше, ніж за шість календарних місяців з дня набрання чинності рішення суду про усиновлення.
Оскільки авторка листа звернулася до управління праці та соціального захисту населення після закінчення терміну, призначити зазначений вид допомоги немає законних підстав.
Мінпраці України