ЦЕ ПРАВО КОЖНОЇ ЖІНКИ

Я невдовзі маю народити дитину. Чи є у мене право вибору лікувального закладу для акушерського нагляду? Який взагалі порядок акушерської допомоги?

Я невдовзі маю народити дитину. Чи є у мене право вибору лікувального закладу для акушерського нагляду? Який взагалі порядок акушерської допомоги?
Зінаїда КАРПЕНКО
          м. Дніпропетровськ


Відповідно до Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та галузевих актів (накази МОЗ України від 28.12.2002р. № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні», від 20.12.2003 р. № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні»), кожний пацієнт має право вільного вибору лікаря та лікувального закладу. Надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та стаціонарної допомоги вагітним і породіллям, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 955 «Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безплатної медичної допомоги», належить до переліку видів безплатної медичної допомоги.
Воднораз на сьогодні, з урахуванням недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я, внесення добровільних благодійних внесків для потреб закладів охорони здоров’я регулюється постановою Кабміну України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків та пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їхнього фінансування».
На надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами має право кожна жінка. Порядок надання такої допомоги визначає стаття 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням». І стаття 8 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
МОЗ України